Wyjeżdżając do Naszego Internatu trzeba pamiętać, żeby
WZIĄĆ ZE SOBĄ;
1. skierowanie na kurs;
2. Oświadczenie rodzica;
3. podbitą legitymację szkolną;
4. dowód osobisty (jeśli posiadasz);
- spisany Twój numer PESEL (jeśli nie posiadasz dowodu);
5. decyzję OPS, lub pismo z Zakładu Pracy, jeśli pokrywają część kosztów;

A także między innymi:
- ręcznik;
- klapki pod prysznic;
- czajnik elektryczny.


WAŻNE: PAMIĘTAJ WZIĄĆ TAKŻE:
- leki, jeśli je przyjmujesz (obowiązkowo powiedz o nich wychowawcy, kiedy Cię będzie zapisywał do internatu (kwaterował);
- opinie z poradni, jeśli takie posiadasz.

NIE TRZEBA, choć można, przywieźć własne poszewki na pościel.

RACZEJ NIE NALEŻY ZABIERAĆ rzeczy cennych a niekoniecznych:
- biżuterii;
- sprzętów elektronicznych;
- subwooferów (nazbyt używane szybko kończą „w depozycie”);

PROSIMY NIE PRZYWOZIĆ:
- tosterów;
- grzałek do wody;
- noży typu finka i większych, ani żadnych innych broni czy niebezpiecznych narzędzi.
Wszystkie one zostaną natychmiast zdeponowane w magazynie. Odzyskasz je dopiero przed samym wyjazdem.