Wyjątkowi wśród wyjątkowych,

treść pism gratulacyjnych:

(z treści pism usunęliśmy, ze względu na złoworogie RODO, imiona - pozostawiając jedynie ich inicjały. Poza samymi wyróznionymi, innym osobom identyfikacja możliwa jest tylko na podstawie  danych osobowych pozyskanych z innych źródeł.)

2017 luty
dla ucznia klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  im. 29 PP WP. w Kamiennej Górze, uczestnika kursu zawodowego  Dekarz II stopnia, M. Łozy  w uznaniu i podziękowaniu za zachowanie, kulturę osobistą, otwartość na współpracę z wychowawcami a także za nadzwyczajne zaangażowanie samorządowe oraz prace na rzecz placówki,  podczas kolejnego pobytu w Internacie ZSiPKZ w Zielonej Górze w dniach 13.02. do 12.03.2017

dla ucznia klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku, uczestnika kursu zawodowego Lakiernik II stopnia,  M. Gehmlicha  w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę osobistą, otwartość na  współpracę z wychowawcami oraz wyjątkowe zaangażowanie w prace  rzecz placówki podczas pobytu w Internacie w dniach 13.02. do 12.03.2017

dla ucznia klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych   im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą, uczestnika kursu zawodowego Tapicer II stopnia,  K. Żołędziejewskiego w uznaniu i podziękowaniu za zachowanie, kulturę osobistą, otwartość na współpracę z wychowawcami a także za nadzwyczajne zaangażowanie samorządowe oraz prace na rzecz placówki, podczas kolejnego pobytu w Internacie ZSiPKZ w Zielonej Górze w dniach 13.02. do 12.03.2017
     
dla ucznia klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Wschowie, uczestnika kursu zawodowego Elektromechanik II stopnia, D. Milarczyka w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę osobistą, otwartość na współpracę z  wychowawcami oraz nadzwyczajne zaangażowanie w prace na rzecz placówki podczas kolejnego pobytu  w Internacie ZSiPKZ w Zielonej Górze  w dniach 13.02. do 12.03.2017

dla ucznia klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Technicznych im. Jana Pawła II  w Zbąszynku, uczestnika kursu zawodowego Lakiernik II stopnia, D. Biegały w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę osobistą, otwartość na współpracę z wychowawcami oraz wyjątkowe zaangażowanie w prace  rzecz placówki podczas pobytu w Internacie w dniach 13.02. do 12.03.2017

dla ucznia klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie,  uczestnika kursu zawodowego Dekarz II Stopnia, M. Wolnika w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę osobistą, otwartość na współpracę z wychowawcami oraz wyjątkowe zaangażowanie w prace  rzecz placówki podczas pobytu w Internacie w dniach 13.02. do 12.03.2017

dla ucznia klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie, uczestnika kursu zawodowego Mechanik pojazdów samochodowych II st., M. Gerszewskiego  w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre  zachowanie, kulturę osobistą, otwartość na współpracę z wychowawcami oraz wyjątkowe zaangażowanie w prace  rzecz placówki podczas pobytu w Internacie w dniach 13.02. do 12.03.2017

dla ucznia klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie,  uczestnika kursu zawodowego Mechanik pojazdów samochodowych II st., J. Dolaty w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę osobistą, otwartość na współpracę z wychowawcami oraz wyjątkowe zaangażowanie w prace  rzecz placówki podczas pobytu w Internacie
w dniach 13.02. do 12.03.2017

dla ucznia klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie, uczestnika kursu zawodowego Mechanik pojazdów samochodowych II st.,M. Kwolika w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę osobistą, otwartość na współpracę z wychowawcami oraz wyjątkowe zaangażowanie w prace  rzecz placówki podczas pobytu w Internacie w dniach 13.02. do 12.03.2017

dla ucznia klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie, uczestnika kursu zawodowego Mechanik pojazdów samochodowych II st., R. Płochockiego w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę osobistą, otwartość na współpracę z wychowawcami oraz wyjątkowe zaangażowanie w prace  rzecz placówki podczas pobytu w Internacie w dniach 13.02. do 12.03.2017

dla ucznia klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie, uczestnika kursu zawodowego  Mechanik pojazdów samochodowych II st., S. Sołęgi  w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę osobistą, otwartość na współpracę z wychowawcami oraz wyjątkowe zaangażowanie w prace  rzecz placówki podczas pobytu w Internacie w dniach 13.02. do 12.03.2017

dla ucznia klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie, uczestnika kursu zawodowego Mechanik motocyklowy II stopnia  A. Ozimka  w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę osobistą, otwartość na współpracę z wychowawcami oraz wyjątkowe zaangażowanie w prace  rzecz placówki podczas pobytu w Internacie w dniach 13.02. do 12.03.2017

dla ucznia klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie, uczestnika kursu zawodowego Mechanik motocyklowy II stopnia, J. Ważnego w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę osobistą, otwartość na współpracę z wychowawcami oraz wyjątkowe zaangażowanie w prace  rzecz placówki podczas pobytu w Internacie w dniach 13.02. do 12.03.2017


2017 styczeń

dla uczennicy klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze, uczestniczki kursu zawodowego Cukiernik II, M. Sachmerdy w uznaniu i podziękowaniu za wzorowe zachowanie oraz otwartość na współpracę z wychowawcami okazywane podczas pobytu w Internacie w dniach od  02.01. do 29.01.2017

dla ucznia klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, uczestnika kursu zawodowego Elektryk II, S. Wiśniewskiego w uznaniu i podziękowaniu za wzorowe zachowanie oraz otwartość na współpracę z wychowawcami podczas pobytu w Internacie w dniach od  02.01. do 29.01.2017

dla ucznia klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie,  uczestnika kursu zawodowego Mechanik - monter maszyn i urządzeń II,  A. Maciejewskiego w uznaniu i podziękowaniu za wzorowe zachowanie oraz otwartość na współpracę z wychowawcami okazywane podczas pobytu w Internacie w dniach od  02.01. do 29.01.2017
              
dla ucznia klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, uczestnika kursu zawodowego Operator urządzeń przemysłu chemicznego III, K. Wilczyńskiego w uznaniu i podziękowaniu za wzorowe zachowanie oraz otwartość na współpracę z wychowawcami okazywane podczas podczas pobytu w Internacie w dniach od  02.01. do 29.01.2017

 

2016 grudzień

dla uczennicy klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie, uczestniczki kursu zawodowego Sprzedawca II, A. Dłużniewskiej w uznaniu i podziękowaniu za wzorowe zachowanie, zaangażowanie oraz kulturę osobistą i działalność samorządową  podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach 28.11. do 22.12.2016

dla ucznia klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie, uczestnika kursu zawodowego Rolnik II, M. Foltyna w uznaniu i podziękowaniu za zaangażowanie w działalność samorządową podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach 28.11. do 22.12.2016

dla uczennicy klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie, uczestniczki kursu zawodowego Krawiec II, R. Iwaśków w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, zaangażowanie oraz kulturę osobistą i działalność samorządową  podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach 28.11. do 22.12.2016

dla uczennicy klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie, uczestniczki kursu zawodowego Krawiec II, J. Misiuk w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, zaangażowanie oraz kulturę osobistą i działalność samorządową  podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach 28.11. do 22.12.2016

dla uczennicy klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Piątki 37 w Nidzicy, uczestniczki kursu zawodowego Krawiec II, M. Szczepkowskiej w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach 28.11. do 22.12.2016

dla uczennicy klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Centrum Edukacji w Nidzicy, uczestniczki kursu zawodowego Krawiec II, K. Gregorczyk w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach 28.11. do 22.12.2016

dla uczennicy klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Centrum Edukacji w Nidzicy, uczestniczki kursu zawodowego Krawiec II, J. Gregorczyk w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach 28.11. do 22.12.2016

dla uczennicy klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Centrum Edukacji w Nidzicy, uczestniczki kursu zawodowego Krawiec II, A. Marcjanik w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach 28.11. do 22.12.2016

dla ucznia klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie, uczestnika kursu zawodowego Mechanik pojazdów samochodowych II, K. Makosińskiego w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach 28.11. do 22.12.2016

dla ucznia klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im . Franciszka Ratajczaka w Kościanie, uczestnika kursu zawodowego Obuwnik III, K. Kaźmierczaka w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach 28.11. do 22.12.2016

dla ucznia klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Centrum Kształcenia Zawodowegoi Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, uczestnika kursu zawodowego Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych II, S. Szmalca w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę bycia oraz otwartość na współpracę z wychowawcami podczas pobytu w Internacie ZSiPKZ w Zielonej Górze w dniach 28.11. do 22.12.2016

dla ucznia klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Centrum Kształcenia Zawodowegoi Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, uczestnika kursu zawodowego Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych II, P. Mandery w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę bycia oraz otwartość na współpracę z wychowawcami podczas pobytu w Internacie ZSiPKZ w Zielonej Górze dniach 28.11. do 22.12.2016

dla ucznia klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Centrum Kształcenia Zawodowegoi Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, uczestnika kursu zawodowego Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych II, M. Kubnego w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę bycia oraz otwartość na współpracę z wychowawcami podczas pobytu w Internacie ZSiPKZ w Zielonej Górze w dniach 28.11. do 22.12.2016

dla ucznia klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Centrum Kształcenia Zawodowegoi Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, uczestnika kursu zawodowego Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych II, M. Lopocza w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę bycia oraz otwartość na współpracę z wychowawcami podczas pobytu w Internacie ZSiPKZ w Zielonej Górze w dniach 28.11. do 22.12.2016

dla ucznia klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Centrum Kształcenia Zawodowegoi Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, uczestnika kursu zawodowego Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych II, K. Wiertolorz w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę bycia oraz otwartość na współpracę z wychowawcami podczas pobytu w Internacie ZSiPKZ w Zielonej Górze w dniach 28.11. do 22.12.2016

dla uczennicy klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku, uczestniczki kursu zawodowego Krawiec II, M. Zbońkowskiej w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę bycia oraz otwartość na współpracę z wychowawcami podczas pobytu w Internacie ZSiPKZ w Zielonej Górze w dniach 28.11. do 22.12.2016

dla ucznia klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Zawodowych im . Stanisława Staszica w Szprotawie, uczestnika kursu zawodowego Piekarz II, Ł. Wencela w uznaniu i podziękowaniu za wzorowe zachowanie, kulturę bycia oraz otwartość na współpracę z wychowawcami okazywane podczas pobytu w Internacie ZSiPKZ w Zielonej Górze w dniach 28.11. do 22.12.2016


2016 listopad

dla uczennicy klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimazjalnych im. S. Mikołajczyka w Wągrowcu, uczestniczki kursu zawodowego Krawiec, J. Lik w uznaniu i podziękowaniu za wzorowe zachowanie, kulturę osobistą, otwartość na współpracę z wychowawcami oraz nadzwyczajne zaangażowanie na rzecz placówki w dniach od 02 do 27 listopada 2016 

dla uczennicy klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie, uczestniczki kursu zawodowego Krawiec, J. Kukawki w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę osobistą, otwartość na współpracę z wychowawcami oraz nadzwyczajne zaangażowanie na rzecz placówki w dniach od 02 do 27 listopada 2016

dla ucznia klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimazjalnych im. S. Mikołajczyka w Wągrowcu, uczestnika kursu zawodowego Krawiec, D. Bartczaka w uznaniu i podziękowaniu za wzorowe zachowanie, kulturę osobistą, otwartość na współpracę z wychowawcami oraz nadzwyczajne zaangażowanie na rzecz placówki w dniach od 02 do 27 listopada 2016

dla ucznia klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im Mikołaja Kopernika w Kętach, uczestnika kursu zawodowego Krawiec, K. Zielińskiego w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę osobistą, otwartość na współpracę z wychowawcami oraz nadzwyczajne zaangażowanie na rzecz placówki w dniach od 02 do 27 listopada 2016


2016 październik

dla ucznia klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej, uczestnika kursu zawodowego Rolnik, P. Haściły w uznaniu i podziękowaniu za dobre zachowanie oraz zaangażowanie w działalność samorządową  podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 03 do 30 października 2016

dla uczennicy klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku, uczestniczki kursu zawodowego Sprzedawca, A. Skaczewskiej w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, oraz zaangażowanie w działalność samorządową  podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 03 do 18 października 2016

dla uczennicy klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i  Zawodowych w Świebodzinie, uczestniczki kursu zawodowego Sprzedawca, K. Gwardzińskiej w uznaniu i podziękowaniu za wzorowe zachowanie, zaangażowanie i kulturę osobistą oraz działalność samorządową  podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 03 do 30 października 2016

dla ucznia klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Sszkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu, uczestnika kursu zawodowego Ogrodnik, D. Rybickiego w uznaniu i podziękowaniu za dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 03 do 30 października 2016

dla ucznia klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół  im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach, uczestnika kursu zawodowego Monter-elektronik, D. Włudarczaka w uznaniu i podziękowaniu za dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 03 do 30 października 2016 

dla uczennicy klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Sulęcinie, uczestniczki kursu zawodowego Krawiec, W. Lisowskiej w uznaniu i podziękowaniu za dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 03 do 30 października 2016

dla uczennicy klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Sulęcinie, uczestniczki kursu zawodowego Krawiec, A. Małkiewicz w uznaniu i podziękowaniu za dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 03 do 30 października 2016

dla uczennicy klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Sulęcinie, uczestniczki kursu zawodowego Krawiec, A. Pietrzak w uznaniu i podziękowaniu za dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 03 do 30 października 2016

dla uczennicy klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie, uczestniczki kursu zawodowego Sprzedawca, W. Kolebskiej w uznaniu i podziękowaniu za dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 03 do 30 października 2016

dla uczennicy klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie, uczestniczki kursu zawodowego Sprzedawca, N. Borkowskiej w uznaniu i podziękowaniu za dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 03 do 30 października 2016

dla uczennicy klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy, uczestniczki kursu zawodowego Krawiec, A. Jędrzejewskiej w uznaniu i podziękowaniu za wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 03 do 30 października 2016

dla ucznia klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Dobiegniewie, uczestnika kursu zawodowego Rolnik, R. Żytkowiaka w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 03 do 30 października 2016

dla uczennicy klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie, uczestniczki kursu zawodowego Fryzjer, I. Kubaszewskiej w uznaniu i podziękowaniu za wzorowe zachowanie, kulturę bycia oraz otwartość na współpracę z wychowawcami, okazywane podczas każdego z trzech pobytów w Internacie ZSiPKZ w Zielonej Górze w latach 2015 – 2016.

dla uczennicy klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie, uczestniczki kursu zawodowego Sprzedawca, K. Sawickiej w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę bycia oraz otwartość na współpracę z wychowawcami, okazywane podczas każdego z trzech pobytów w Internacie ZSiPKZ w Zielonej Górze w latach 2015 - 2016

dla uczniów klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Mszczonowie, uczestników kursu zawodowego Ogrodnik, M. Skonecznego i H. Stegenki w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę bycia oraz wyjątkową dbałość o mienie Szkoły podczas pobytu w Internacie ZSiPKZ w Zielonej Górze w dniach od 03 do 30 października 2016


2016 wrzesień

dla uczennicy klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku, uczestniczki kursu zawodowego Fryzjer, M. Kłassen w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, oraz rzetelne zaangażowanie w działalność samorządową  podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 01 września do 02 października 2016

dla uczennicy klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie, uczestniczki kursu zawodowego  Fryzjer, E. Szwedt  w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, oraz rzetelne zaangażowanie w działalność samorządową  podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 01 września do 02 października 2016

dla uczennicy klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, uczestniczki kursu zawodowego Introligator, W. Wrzeszczyńskiej  w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę bycia oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 01 września do 02 października 2016

dla uczennic klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie, uczestniczki kursu zawodowego  Introligator J. Chejdy i S. Kubiny w uznaniu i podziękowaniu za dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 01 września do 02 października 2016

dla ucznia klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bolesława Łokietka w Lubaszczu, uczestnika kursu zawodowego  Operator urządzeń przemysłu chemicznego, K. Sprengera  w uznaniu i podziękowaniu za dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 01 września do 02 października 2016

dla uczennicy klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Zawodowych im Stefana Bobrowskiego w Rawiczu, uczestniczki kursu zawodowego Fotograf, O. Rozynek w uznaniu i podziękowaniu za dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 01 września do 02 października 2016

dla ucznia klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie, uczestnika kursu zawodowego Piekarz  T. Suma w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę bycia oraz otwartość na współpracę z wychowawcami podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 01 września do 02 października 2016

dla ucznia klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie, uczestnika kursu zawodowego Mechanik Pojazdów Samochodowych, Wojciecha Korbana  w uznaniu i podziękowaniu za dobre zachowanie oraz wyjątkową gotowość do pomocy okazaną pracownikom Internatu Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze podczas pobytu w placówce, w dniach od 01 września do 02 października 2016

dla ucznia klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze, uczestnika kursu zawodowego Mechanik Pojazdów Samochodowych, K. Soboty w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie oraz wyjątkową gotowość do pomocy okazaną pracownikom Internatu Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze podczas pobytu w placówce. w dniach od 01 września do 02 października 2016

dla uczennicy klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach, uczestniczki kursu zawodowego Fotograf, A. Herby w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę bycia oraz otwartość na współpracę z wychowawcami, okazywane podczas każdego z trzech pobytów w Internacie ZSiPKZ w Zielonej Górze w latach 2015 – 2016

dla ucznia klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie, uczestnika kursu zawodowego Fotograf, M. Woźniaka w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie oraz wyjątkową kulturę bycia podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 01 września do 02 października 2016

dla ucznia klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZSZ nr 3 CKZiU w Legnicy, uczestnika kursu zawodowego Fotograf, C. Strzelbickiego w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie oraz wyjątkową kulturę bycia podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 01 września do 02 października 2016

dla ucznia klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie,  uczestnika kursu zawodowego Fotograf,  K. Gaertiga w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie oraz wyjątkową kulturę bycia podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 01 września do 02 października 2016


2016 maj

dla uczennicy klasy I Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie, uczestniczki kursu zawodowego Krawiec I Stopnia, R. Iwaśków w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę osobistą oraz wyjątkowo rzetelne zaangażowanie w działalność samorządową  podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 04. do 25. maja 2016 r. 

dla uczennicy klasy I Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie, uczestniczki kursu zawodowego Krawiec I Stopnia, J. Misiuk w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę osobistą oraz wyjątkowo rzetelne zaangażowanie w działalność samorządową  podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 04. do 25. maja 2016 r. 

dla uczennicy klasy I Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, uczestniczki kursu zawodowego Krawiec I Stopnia, A. Pitrasz w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę osobistą oraz wyjątkowo rzetelne zaangażowanie w działalność samorządową  podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 04. do 25. maja 2016 r. 

dla ucznia klasy I Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie, uczestnika kursu zawodowego Obuwnik I Stopnia,  F. Ibsza w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 04. do 25. maja 2016 r. 

dla ucznia klasy I Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie, uczestnika kursu zawodowego Obuwnik I Stopnia, J. Rogozińskiego w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 04. do 25. maja 2016 r. 

dla ucznia klasy I Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie, uczestnika kursu zawodowego Operator obrabiarek skrawających I Stopnia, M. Duczkowskiego w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 04. do 25. maja 2016 r. 

dla ucznia klasy I Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie, uczestnika kursu zawodowego Monter-elektronik I, K. Szmita w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 04. do 25. maja 2016 r. 

dla ucznia klasy I Powiatowego Zespłu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie, uczestnika kursu zawodowego Mechanik pojazdów samochodowych I Stopnia, J. Kowalskiego w uznaniu i podziękowaniu za dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 04. do 25. maja 2016 r. 

dla ucznia klasy I Powiatowego Zespłu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie, uczestnika kursu zawodowego  Mechanik pojazdów samochodowych I Stopnia, D. Klimczaka w uznaniu i podziękowaniu za dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 04. do 25. maja 2016 r. 

dla ucznia klasy I Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie, uczestnika kursu zawodowego Mechanik pojazdów samochodowych I Stopnia, K. Woźniaka w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę bycia oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 04. do 25. maja 2016 r.

dla ucznia klasy I Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie, uczestnika kursu zawodowego Mechanik pojazdów samochodowych I Stopnia, J. Domskiego w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę bycia oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 04. do 25. maja 2016 r. 

dla uczennicy klasy I Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy, uczestniczki kursu zawodowego Krawiec I Stopnia, W. Górskiej w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę bycia oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 04. do 25. maja 2016 r. 

dla uczennicy klasy I Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy, uczestniczki kursu zawodowego Krawiec I Stopnia, P. Brzezińskiej w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę bycia oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 04. do 25. maja 2016 r. 

dla uczennicy klasy I Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze, uczestniczki kursu zawodowego Cukiernik I Stopnia, A. Sachmerdy w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę bycia oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 04. do 25. maja 2016 r.


2016 kwiecień

dla uczennicy klasy I Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29 PP Wojska Polskiego w Kamiennej Górze, uczestniczki kursu zawodowego Operator maszyn w przemyśle włókienniczym I Stopnia, N. Jelińskiej w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę osobistą oraz wyjątkowo rzetelne zaangażowanie w działalność samorządową  podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 04. do 30. kwietnia 2016 r.
 
dla uczennicy klasy I Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29 PP Wojska Polskiego w Kamiennej Górze, uczestniczki kursu zawodowego Operator maszyn w przemyśle włókienniczym I Stopnia, J. Tuszyńskiej w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę osobistą oraz wyjątkowo rzetelne zaangażowanie w działalność samorządową  podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 04. do 30. kwietnia 2016 r.

dla ucznia klasy I Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29 PP Wojska Polskiego w Kamiennej Górze, uczestnika kursu zawodowego Dekarz Stopnia, M. Łozy w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę osobistą oraz wyjątkowo rzetelne zaangażowanie w działalność samorządową  podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 04. do 30. kwietnia 2016 r. 

dla ucznia klasy I Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku, uczestnika kursu zawodowego Kominiarz I stopnia, A. Heimowskiego w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę osobistą oraz wyjątkowo rzetelne zaangażowanie w działalność samorządową  podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 04. do 30. kwietnia 2016 r.

dla ucznia klasy I Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu, uczestnika kursu zawodowego Elektromechanik I Stopnia, J. Michalaka w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 04. do 30. kwietnia 2016 r. 

dla ucznia klasy I I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Wschowie, uczestnika kursu zawodowego Elektromechanik I Stopnia,  D. Milarczyka w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 04. do 30. kwietnia 2016 r. 

dla ucznia klasy I Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu, uczestnika kursu zawodowego Ogrodnik I stopnia, D. Mormula w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 04. do 30. kwietnia 2016 r. 


2016 marzec

dla uczennicy klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej w Rybniku, uczestniczki kursu zawodowego Złotnik-Jubiler II stopnia, J. Breitkopf w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę osobistą oraz wyjątkowo rzetelne zaangażowanie w działalność samorządową  podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 29 lutego do 23 marca 2016 r.

dla uczennicy klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej w Rybniku, uczestniczki kursu zawodowego Złotnik-Jubiler II stopnia, A. Kochanowicz w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę osobistą oraz wyjątkowo rzetelne zaangażowanie w działalność samorządową  podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 29 lutego do 23 marca 2016 r.

dla ucznia klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu, uczestnika kursu zawodowego Cieśla II stopnia, O. Przybylaka w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę osobistą oraz wyjątkowo rzetelne zaangażowanie w działalność samorządową  podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 29 lutego do 23 marca 2016 r.

dla ucznia klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu, uczestnika kursu zawodowego Dekarz II stopnia, M. Maciejewskiego w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, otwartość oraz wyjątkowo rzetelne zaangażowanie w działalność samorządową  podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 29 lutego do 23 marca 2016 r.

List Pochwalny dla ucznia  klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie, uczestnika kursu zawodowego Elektromechanik pojazdów samochodowych II stopnia, R. Bujko w uznaniu i podziękowaniu za  dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 29 lutego do 23 marca 2016 r.

dla ucznia  klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku, uczestnika kursu zawodowego Mechanik pojazdów samochodowych II stopnia, P. Rybczyńskiego w uznaniu i podziękowaniu za  dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 29 lutego do 23 marca 2016 r.

dla ucznia  klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie, uczestnika kursu zawodowego Elektromechanik pojazdów samochodowych II stopnia, M. Paszkowskiego w uznaniu i podziękowaniu za  dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 29 lutego do 23 marca 2016 r.

dla ucznia  klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie, uczestnika kursu zawodowego Tapicer II stopnia, D. Helińskiego w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę bycia  oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 29 lutego do 23 marca 2016 r.

dla ucznia  klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie, uczestnika kursu zawodowego Tapicer II stopnia, D. Kmiecika w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, kulturę bycia  oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 29 lutego do 23 marca 2016 r.

dla ucznia  klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Marcina Rożka Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie, uczestnika kursu zawodowego Monter elektronik II stopnia, F. Lepy w uznaniu i podziękowaniu za  dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 29 lutego do 23 marca 2016 r.

dla ucznia  klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Marcina Rożka Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie, uczestnika kursu zawodowego Cieśla II stopnia, J. Kowali w uznaniu i podziękowaniu za  dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 29 lutego do 23 marca 2016 r.

dla ucznia  klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Marcina Rożka Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie, uczestnika kursu zawodowego Blacharz II stopnia, A. Lehmanna w uznaniu i podziękowaniu za  dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 29 lutego do 23 marca 2016 r.

dla ucznia  klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Kazimierza Sosnkowskiego w Brusach, uczestnika kursu zawodowego Dekarz II stopnia, M. Orzłowskiego w uznaniu i podziękowaniu za  dobre zachowanie  oraz wyjątkowe zaangażowanie w życie Zespołu - min. poprzez udział w Dniach Otwartych a także za gotowość do pomocy w pracach na rzecz placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 29 lutego do 23 marca 2016 r.

dla ucznia  klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Kazimierza Sosnkowskiego w Brusach, uczestnika kursu zawodowego Dekarz II stopnia, P. Szultki w uznaniu i podziękowaniu za  dobre zachowanie oraz gotowość do pomocy w pracach na rzecz placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 29 lutego do 23 marca 2016 r.

dla ucznia  klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie, uczestnika kursu zawodowego Dekarz II stopnia, B. Czerniakowskiego w uznaniu i podziękowaniu za  dobre zachowanie  oraz gotowość do pomocy w pracach na rzecz placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 29 lutego do 23 marca 2016 r.

dla ucznia  klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach, uczestnika kursu zawodowego Dekarz II stopnia, M. Kościńskiego w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, wyjątkowe zaangażowanie w życie Zespołu, min. poprzez pomoc w organizacji Dni Otwartych oraz za gotowość do pomocy w pracach na rzecz placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 29 lutego do 23 marca 2016 r.

dla ucznia  klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie Wielkopolskim, uczestnika kursu zawodowego Cieśla II stopnia, K. Jakubowskiego w uznaniu i podziękowaniu za  bardzo dobre zachowanie; takt i kulturę osobistą oraz rzetelność i dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 29 lutego do 23 marca 2016 r.

2016 luty

dla uczennicy klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. prof. Henryka Mierzejewskiego  w Lęborku, uczestniczki kursu zawodowego Fotograf III stopnia, N. Jones w uznaniu i podziękowaniu za zaangażowanie w działalność samorządową podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 01 do 28  lutego 2016 r.

dla uczennicy klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie, uczestniczki kursu zawodowego Krawiec II stopnia, M. Nędzy w uznaniu i podziękowaniu za dobre zachowanie oraz zaangażowanie w działalność samorządową podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 01 do 28  lutego 2016 r.

dla uczennicy klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 Zespołu Szkół Budowlanych  w Bolesławcu, uczestniczki kursu zawodowego Fotograf III stopnia, B. Sawickiej w uznaniu i podziękowaniu za dobre zachowanie oraz zaangażowanie w działalność samorządową podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 01 do 28  lutego 2016 r.

dla ucznia klasy III CZ Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie, M. Idziaka uczestnika kursu zawodowego murarz-tynkarz , w podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, otwartą postawę, rzetelność oraz zaangażowanie na rzecz placówki  podczas trzech kolejnych turnusów w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

dla ucznia klasy III CZ Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie, uczestnika kursu zawodowego Murarz-tynkarz III stopnia, K. Majewskiego w podziękowaniu za dobre zachowanie za otwartą postawę, rzetelność oraz zaangażowanie na rzecz placówki  podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 01 do 28  lutego 2016 r.

dla ucznia  klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im Powstańców Wlkp.w Borku Wielkopolskim, uczestnika kursu zawodowego Rolnik III stopnia, P. Matuszaka w uznaniu i podziękowaniu  za  dobre zachowanie  oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 01 do 28  lutego 2016 r. 

dla ucznia  klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im M. Dąbrowskiej w Nowej Soli, uczestnika kursu zawodowego Rolnik III stopnia, A. Toboły w uznaniu i podziękowaniu za dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 01 do 28  lutego 2016 r.

dla uczniów  klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, uczestników kursu zawodowego Rolnik III stopnia, P. Szymiczka i D. Zająca w uznaniu i podziękowaniu za  bardzo dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 01 do 28  lutego 2016 r.

dla ucznia  klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół nr 2 im Księcia Warcisława IV w Szczecinku uczestnika kursu zawodowego Rolnik III stopnia, D. Iwaniczko w uznaniu i podziękowaniu za  dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach od 01 do 28  lutego 2016 r.

2015 grudzień


dla uczennicy klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku, uczestniczki kursu zawodowego Fryzjer III stopnia P. Jędrzy, w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie oraz zaangażowanie w działalność samorządową podczas zakwaterowania w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górzew dniach 23.11.-20.12.2015 r

dla uczennicy klasy III  Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Technicznych  im. Jana Pawła II w Zbąszynku, uczestniczki kursu zawodowego Fryzjer III stopnia I. Kowalskiej, w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie oraz zaangażowanie w działalność samorządową podczas zakwaterowania w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach 23.11.-20.12.2015 r.

dla ucznia klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych  im. Dra Kazimierza Hołogi  w Nowym Tomyślu, uczestnika kursu zawodowego Operator  maszyn i urządzeń w przemyśle chemicznym II stopnia, H. Dziurli, W podziękowaniu za  zaangażowanie w działalność samorządową  podczas zakwaterowania w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach 23.11.-20.12.2015 r. 

dla ucznia klasy III  Szkoły Zawodowej  w Gniewkowie, uczestnika kursu zawodowego Monter-elektronik III stopnia, R. Rewersa, w uznaniu i podziękowaniu za dobre zachowanie oraz zaangażowanie w działalność samorządową podczas zakwaterowania w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach 26.10.-22.11.2015 r. 

dla uczniów klasy III W Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie, uczestników kursu zawodowego Tapicer III stopnia: P. Waszaka, K. Łuczaka, w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, zaangażowanie w życie Internatu oraz dbałość o mienie placówki podczas zakwaterowania w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach 26.10.-22.11.2015 r. 

dla uczennicy klasy III  Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie uczestniczki kursu zawodowego Fryzjer III stopnia, S. Szlądzak, w uznaniu i podziękowaniu za  dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas zakwaterowania w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach 23.11.-20.12.2015 r. 

dla ucznia klasy III Szkoły Zawodowej  w Gniewkowie, uczestnika kursu zawodowego Monter-elektronik III stopnia, Ł. Kapei, w uznaniu i podziękowaniu za  dobre zachowanie oraz wyjątkową dbałość o mienie placówki podczas zakwaterowania w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach 23.11.-20.12.2015 r.


2015 listopad

dla uczennicy klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych  w Świebodzinie, uczestniczki kursu zawodowego Fryzjer II stopnia W. Kolebskiej, w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie oraz zaangażowanie w działalność samorządową podczas zakwaterowania w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach 26.10.-22.11.2015 r.
 
dla uczennicy klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku, uczestniczki kursu zawodowego Sprzedawca II stopnia A. Skaczewskiej, w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie oraz zaangażowanie w działalność samorządową podczas zakwaterowania w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach 26.10.-22.11.2015 r.

dla ucznia klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 Zespołu Szkół Ochrony Środowiska  w Lesznie, uczestnika kursu zawodowego Mechanik-monter maszyn i urządzeń II stopnia, D. Paszkowskiego w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie oraz zaangażowanie w działalność samorządową podczas zakwaterowania w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach 26.10.-22.11.2015 r. 

dla uczennicy klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie, uczestniczki kursu zawodowego Fryzjer II stopnia, I. Kubaszewskiej, w uznaniu i podziękowaniu za wzorowe zachowanie, wyjątkową kulturę bycia oraz budowanie dobrej atmosfery, jakim wykazała się po raz kolejny podczas zakwaterowania w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach 26.10.-22.11.2015 r.

dla uczennicy klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie, uczestniczki kursu zawodowego Sprzedawca II stopnia K. Sawickiej, w uznaniu i podziękowaniu za wzorowe zachowanie, wyjątkową kulturę bycia oraz budowanie dobrej atmosfery, jakim wykazała się po raz kolejny podczas zakwaterowania w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach 26.10.-22.11.2015 r.

dla ucznia klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, uczestnika kursu zawodowego Elektryk II stopnia, M. Szwala, w uznaniu i podziękowaniu za dobre zachowanie, zaangażowanie w życie placówki oraz gotowość do współpracy z wychowawcami podczas zakwaterowania w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w dniach 26.10.-22.11.2015 r.


2015 październik

dla uczennicy klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, uczestniczki kursu zawodowego Rolnik II stopnia L. Meler w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie oraz udział w konkursie „Jesienny Bukiet” zorganizowanym w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

dla uczennicy klasy II  Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku uczestniczki kursu zawodowego Rolnik II stopnia W. Mileszko, w uznaniu i podziękowaniu za bardzo zachowanie,  wyróżniające zaangażowanie w życie internatu, oraz udział w Konkursie „Jesienny Bukiet”, zorganizowanym w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowegow Zielonej Górze

dla uczennicy klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, uczestniczki kursu zawodowego Ogrodnik II stopnia, K. Mitury, w uznaniu i podziękowaniu za dobre zachowanie oraz udział w konkursie „Jesienny Bukiet” zorganizowanym w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze. 

dla uczennicy klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Rudnej,  uczestniczki kursu zawodowego Rolnik II stopnia, P. Sobczyk, w uznaniu i podziękowaniu za dobre zachowanie oraz udział w konkursie „Jesienny Bukiet” zorganizowanym w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.
 
dla uczennicy klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich we Rokietnicy uczestniczki kursu zawodowego Ogrodnik II stopnia, J. Springer, w uznaniu i podziękowaniu za dobre zachowanie oraz udział w konkursie „Jesienny Bukiet” zorganizowanym w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.
 
dla ucznia klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Rudnej uczestnika kursu zawodowego Rolnik II stopnia, P. Haściło, w uznaniu i podziękowaniu za dobre zachowanie oraz zaangażowanie w działalność samorządową podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.
 
dla uczennicy klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie, uczestniczki kursu zawodowego Fryzjer II stopnia, K. Gwozdowskiej, w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie oraz zaangażowanie w działalność samorządową podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze. 

dla uczennicy klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku, uczestniczki kursu zawodowego Fryzjer II stopnia, M. Kłassen, w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie oraz zaangażowanie w działalność samorządową podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.

dla uczennicy klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Grudziądzu, uczestniczki kursu zawodowego Krawiec II stopnia, N. Gawłowskiej, w uznaniu i podziękowaniu za wzorowe zachowanie oraz zaangażowanie w działalność samorządową podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze. 

dla uczennicy klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół nr 8 w Koszalinie, uczestniczki kursu zawodowego Ogrodnik II stopnia, M. Jakubowskiej w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie: otwartość w relacjach i gotowość do współpracy z wychowawcami oraz rzetelność w wywiązywaniu się pojętych zadań
podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

dla uczennicy klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie, uczestniczki kursu zawodowego Sprzedawca II stopnia, P. Budzińskiej w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie: otwartość w relacjach i gotowość do współpracy z wychowawcami oraz rzetelność w wywiązywaniu się pojętych zadań podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

dla uczniów klasy II ZB Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego  w Strzelcach Krajeńskich, uczestników kursu zawodowego Rolnik II stopnia, K. Disterhefta, M. Łyczki, P. Korbuta w uznaniu i podziękowaniu za dobre zachowanie, gotowość do współpracy z wychowawcami oraz rzetelność w wywiązywaniu się pojętych zadań podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

dla uczennicy klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu, uczestniczki kursu zawodowego  Krawiec II stopnia, J. Lik w uznaniu i podziękowaniu za wzorowe zachowanie: wyjątkową dojrzałość i kulturę bycia, dbałość o mienie szkoły, otwartość w relacjach z wychowawcami oraz rzetelność w wywiązywaniu się pojętych zadań podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

23.10.2015 r.

2015
wrzesień
dla uczennicy klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej P.P.U. „PRIMGABEX” w Legnicy, uczestniczki kursu zawodowego Fotograf II stopnia, Ż. Ciurei w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie oraz zaangażowanie w działalność samorządową  podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze. 


dla uczennicy klasy III  Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A.J. Nowowiejskiego w Płocku, uczestniczki kursu zawodowego Krawiec III stopnia , K. Świetlik, w uznaniu i podziękowaniu za wzorowe zachowanie oraz wyjątkowe zaangażowanie w działalność samorządową podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

dla uczennicy klasy III  Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza we Włoszakowicach, uczestniczki kursu zawodowego Krawiec III stopnia , M. Ogrotnik, w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, oraz wzorową dbałość o mienie internatu podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

dla uczennicy klasy III  Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im Prof. Emila Chroboczaka w Szubinie uczestnika kursu zawodowego Krawiec III stopnia, M. Sztupek, w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, oraz wzorową dbałość o mienie internatu podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

dla uczennicy klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych  im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu, uczestniczki kursu zawodowego Fotograf II stopnia, J. Drozdek, w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, oraz wzorową dbałość o mienie internatu podczas kolejnego pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

dla uczennicy klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu Laskowicach, uczestniczki kursu zawodowego  Fotograf II stopnia, A. Herby w uznaniu i podziękowaniu  za bardzo dobre zachowanie, oraz wzorową dbałość o mienie internatu podczas kolejnego pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

dla ucznia klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Góry, uczestnika kursu zawodowego Mechanik-monter maszyn i urządzeń III stopnia, J. Frasiaka w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie, oraz wzorową dbałość o mienie internatu podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

dla ucznia klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Góry, uczestnika kursu zawodowego Wędliniarz III stopnia, Ł. Zielińskiego w uznaniu i podziękowaniu  za bardzo dobre zachowanie, oraz wzorową dbałość o mienie internatu podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze  

dla ucznia klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie, uczestnika kursu zawodowego Stolarz III stopnia, W. Dawidowicza w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie: wyjątkową dojrzałość i kulturę bycia, dbałość o mienie szkoły, otwartość w relacjach z wychowawcami oraz rzetelność w wywiązywaniu się pojętych zadań podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

dla ucznia klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie, uczestnika kursu zawodowego Stolarz III stopnia, K. Rożnowskiego w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie: wyjątkową dojrzałość i kulturę bycia, dbałość o mienie szkoły, otwartość w relacjach z wychowawcami oraz rzetelność w wywiązywaniu się pojętych zadań podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

dla ucznia klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie, uczestnika kursu zawodowego Stolarz III stopnia, W. Dawidowicza w uznaniu i podziękowaniu za bardzo dobre zachowanie: wyjątkową dojrzałość i kulturę bycia, dbałość o mienie szkoły, otwartość w relacjach z wychowawcami oraz rzetelność w wywiązywaniu się pojętych zadań podczas pobytu w Internacie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górzeod