Uczniowie przyjmowani są do Naszego Internatu na podstawie Skierowania na kurs zawodowy.
Skierowanie to wystawia uczniowi jego macierzysta szkoła.

...czyli nie ma potrzeby ani możliwości rezerwowania miejsc z wyprzedzeniem. Zasadniczo nie rezerwujemy w ten sposób miejsc. O wyborze pokoju decyduje kolejność zameldowania sie mieszkańca w Internacie.

CO JEST JEDNAK WAŻNE:
uczeń musi mieć przy sobie podpisany przez rodzica formularz Deklaracji zgody rodzica na badania medyczne dziecka.

Formularz tej deklaracji jest do pobrania na naszej stronie.


Te dwa dokumenty uczeń powinien mieć przy sobie przy kwaterowaniu.