KIEDY I JAK OPŁACIĆ INTERNAT?

Uczeń dokonuje całości wpłaty gotówką w trakcie kwaterowania do internatu.
W czasie kwaterowania pobierane są opłaty za wyżywienie bez sobót i niedziel.
Uczniowie pozostający na weekend w Naszym Internacie muszą osobno wykupić obiad na sobotę i niedzielę.

POTWIERDZENIA WPŁAT
Potwierdzenie wpłat za internat podopieczni dostają w Kasie Szkoły w ostatnim tygodniu kursku, równocześnie ze zwrotem ewentualnych nadpłat oraz za wyprowiantowania.


GDY PŁACI PRACODAWCA LUB OPS:
W przypadku, kiedy za ucznia płaci zakład pracy lub OPS – uczeń powinien mieć przy sobie pismo z zakładu pracy lub decyzję OPS o dofinansowaniu.
W piśmie tym powinno być wyraźnie napisane, czy zakład/OPS pokrywa koszty jedynie wyżywienia, jedynie zakwaterowania czy łącznie zakwaterowania i wyżywienia.

W INNYCH PRZYPADKACH:
W każdym innym przypadku (np. płatność na raty, przelewem itp.) prosimy KONIECZNIE skontaktować się z p. Kierownik Internatu.
Zawsze, jeśli jesteśmy o Państwa trudnej sytuacji odpowiednio wcześniej uprzedzeni i jeśli mamy taką możliwość, staramy się iść Państwu na rękę.

FAKTURY ZA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Jeśli jest taka potrzeba, każdy mieszkaniec Internatu może otrzymać fakturę „za Internat”.
W tym celu uczeń musi zgłosić się do południa drugiego dnia zamieszkania w Internacie z zapisanymi na kartce danymi, na kogo ma być wystawiona faktura.
Zakład lub szkoła, na która ma być wystawiona faktura musi pisemnie lub mailowo potwierdzić, że chce taka fakturę otrzymać.


ZWROTY
W ostatnim tygodniu kursu, uczniowie otrzymują w kasie zwrot ewentualnej nadpłaty.
Jeżeli wychowanek dokonał wyprowiantowania, otrzyma także zwrot pieniędzy za niespożyte posiłki.
Procedura wyprowiantowania opisana jest tutaj.


KAUCJA
Z kaucji pokrywane są:
- koszta materiałów do odmalowania pokojów, ewentualnie innych pomieszczeń;
- koszta materiałów koniecznych do napraw pomieszczeń i wyposażenia wspólnego internatu,
w przypadku, kiedy szkody te wyrządzili mieszkańcy danego kursu.
W/w koszta dzielone są proporcjonalnie między mieszkańców internatu.
Uczniowie z korytarzy, na których powstało więcej zniszczeń będą mieli mniejszy proporcjonalnie mniejszy zwrot kaucji.
Podstawą do rozliczenia kaucji są każdorazowo rachunki/faktury za dokonane zakupy.