Czasem zdarzy się, że sytuacja życiowa zmusza Mieszkańca do wyjazdu z naszego Internatu (np. w związku z badaniami, komisją wojskową, chorobą, bierzmowaniem lub innym ważnym wydarzeniem rodzinnym).

Nie będąc w Internacie, uczeń ten nie będzie jadł u nas posiłków.
Czy może dostać zwrot pieniędzy za te niezjedzone posiłki?
Tak, jednak aby otrzymać zwrot, trzeba się "wyprowiantować"

JAK SIĘ TO ZROBIĆ?
To proste:
Uczeń przychodzi do pokoju wychowawców z karteczkami za posiłki, których nie będzie jeść.
... a wychowawca powie, co dalej.
Po około do 3 minutach sprawa jest załatwiona. :)
Po zwrot pieniędzy zgłasza się do Kasy Szkoły w ostatnim tygodniu kursu.

Ale uwaga:
KIEDY MOŻNA SIĘ WYPROWIANTOWAĆ?

1. Wyprowiantować się możesz z posiłków tylko, jeśli nie będzie Cię w tym dniu w naszej Szkole na kursie. (Nie wyprowiantujesz się ze śniadań, na które po prostu „nie wstajesz”).
Oczywiście wyprowiantowujemy tylko mieszkańców, którzy mają zwolnienia z lekcji (nie wyprowiantujesz się, jeśli opuszczasz zajęcia na kursie „na lewo”).

2. Wyprowiantować można się tylko PRZED posiłkiem (zanim Intendentura Szkoły zakupi surowce a Stołówka przygotuje dla Ciebie posiłek.).

Aby móc się wyprowiantować, musisz się zgłosić do wychowawcy przynajmniej DZIEŃ WCZEŚNIEJ DO GODZINY 12.00. (Np.: aby wyprowiantować się z czwartku, musisz zgłosić się do godz. 12.00 we środę - lub wcześniej).

Nie da się wyprowiantować z posiłków, które już minęły (i ktoś je już zjadł na dokładkę).

3. Wyprowiantować się można tylko ze WSZYSTKICH posiłków w danym dniu (tzn. nie można wyprowiantować się z pojedynczych posiłków: np. wyjeżdżasz z Internatu na weekend w czwartek po obiedzie: nie możesz sie wyprowiantować z kolacji w czwartek. Wyprowiantujesz się dopiero z całego piątku).

Warunki wyprowiantowania zawarte są w Regulaminie Stołówki Szkolnej, stanowiącym załącznik do Statutu ZSiPKZ.