Tym, którzy liczą, że nie będą przestrzegać zasad:

"Lasciate ogni speranza, Voi, chi entrate" :)


Zasady:
Po pierwsze: zasady te obowiązują WSZYSTKIE, ZAWSZE i WSZYSTKICH.


1.


W Internacie obowiązuje całkowity zakaz SPOŻYWANIA i PRZEBYWANIA pod wpływem alkoholu oraz narkotyków.
Warunkiem przyjęcia do Internatu jest pisemna zgoda podopiecznego na poddanie go, w razie podejrzeń, badaniu alkomatem lub testem narkotykowym.
KAŻDE stwierdzenie u ucznia wpływu lub spożycia alkoholu czy narkotyków ZAWSZE kończy sie komisją dyscyplinarną, usunięciem z Internatu i niezaliczeniem KURSU (a więc i klasy w szkole macierzystej).
DOTYCZY TO TAKŻE SYTUACJI, gdy wychowanek przyjedzie do internatu pod wpływem środków zażytych przed wyjazdem (np. podczas sobotnich urodzin kolegi).

Sięgając po alkohol lub narkotyki SAM, lub SAMA SKREŚLASZ SIĘ Z KURSU.

2.


Przypadki przemocy fizycznej czy psychicznej (pobicie, wymuszenia, znęcanie się), także kończą sie komisją dyscyplinarną.
Dlatego, jeśli masz problem z kolegą lub koleżanką (np. dokucza Ci, czy nie oddaje długu, itp.), zgłoś to wychowawcy.
Jeśli sam, lub sama, "wymierzysz sprawiedliwość", Ciebie NA PEWNO NIE OMINIE komisja dyscyplinarna.
NIE WARTO.

3.


... i tak samo traktujemy stwierdzone przypadki kradzieży.
W razie potrzeby, w tych trzech przypadkach, nie wahamy się skierować sprawy do Policji.

4.


Na terenie, a w szczególności w pomieszczeniach Internatu, obowiązuje zakaz palenia papierosów. Dotyczy to także tzw. papierosów elektronicznych. Za palenie w niedozwolonych miejscach konsekwencje wychowawcze wyciągają wychowawcy.
Niezależnie od tego, także Policja lub Straż Miejska, patrolująca teren Szkoły, nakłada na palącego mandat, który uczeń pokrywa we własnym zakresie.


5.


Chłopcy nie wchodzą do pokojów dziewcząt, dziewczęta nie wchodzą do pokojów chłopców.
Kto rozumie dlaczego, temu tłumaczyć nie trzeba, kto nie rozumie, tego w szczególności ten zapis dotyczy.
Konsekwencje wobec łamiących tę zasadę wyciągniemy bezwzględnie. Kropka.

6.


W internacie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 - 6.30 oraz tzw. godzina nauki własnej 17.30-18.30.
Kropka.

7.


Poza tymi godzinami należy zachowywać się tak, żeby nie zakłócać ciszy i porządku na korytarzach.
Dotyczy to w szczególności słuchania muzyki w pokojach. Zasada jest prosta: muzyka może być tak głośna, jak chcecie, byle nie było jej słychać na korytarzu.
(I tu ważna uwaga: sprzęt, który zakłóca spokój na korytarzu, trafi do depozytu w magazynie - będzie go można odebrać przed wyjazdem do domu.
'' Obowiązuje tu zasada piłkarska - pierwsze ostrzeżenie to żółta kartka.
Drugie wiadomo...)''

8.


Uczniowie odpowiadają za stan używanych pomieszczeń i wyposażenia Internatu. Dotyczy to w szczególności:
- bieżącego utrzymywania czystości w pokojach i na terenie Internatu;
- zamalowania na koniec kursu zabrudzeń powstałych na ścianach pokojów;
- doprowadzenie pokojów do stanu sprzed przejęcia - gruntowne wysprzątanie przed zdaniem pokoju;
- naprawianie lub odkupienie zniszczonego mienia Internatu.
(Nie wymagamy tu niczego, czego nie spotyka się we własnym, lub wynajmowanym domu czy mieszkaniu.
''Kto nie dba o porządek ten dużo sprząta.
Kto zniszczy drzwi, ten wstawia nowe; tak samo z uszkodzeniem łóżka, stół, krzesła, miotły czy wybiciem szyby czy stłuczeniem lustra...)
''

9.


Uczniowie biorą udział w dyżurach:
- w stołówce Internatu (zazwyczaj raz w czasie kursu);
- wieczornym na korytarzu (około 2 razy w czasie kursu).

10.


Wyjścia poza Internat oraz powroty należy zgłaszać w pokoju wychowawców.

11.


Należy stosować sie do Planu Dnia.

12.


Czas wolny należy do wychowanka. Można w jego ramach korzystać z dostępnego zaplecza Internatu lub zorganizować go sobie wg własnej woli, nie łamiąc przy tym obowiązujących przepisów.

13.


Wychowankowie łamiący zasady będą wykonywać, zgodnie z regulaminem Internatu, tzw. PRACE NA RZECZ INTERNATU I SZKOŁY (potocznie nazywane "godzinkami"). W przypadku powtarzania się wykroczeń... (czytaj tutaj)