Kierownik Internatu:

mgr Teresa Uglik-Miazgowska


Wychowawcy Internatu:

mgr Małgorzata Woźniak opiekun I grupy (dziewczęcej), bud. A
mgr Joanna Antoniak opiekun I grupy (dziewczęcej), bud. A
mgr Wojciech Chałupka opiekun III grupy (męskiej), bud. B piętro
mgr Grzegorz Łepecki opiekun III grupy (męskiej), bud. B piętro
mgr Łukasz Szmidt opiekun II grupy (męskiej), bud. B parter
mgr Rafał Wójcicki opiekun II grupy (męskiej), bud. B piętro
mgr Mateusz Szymański opiekun IV grupy (męskiej), bud. C