Jeśli jest taka potrzeba, istnieje możliwość przesłania mieszkańcowi internatu paczki. Można tego dokonać z pośrednictwem Poczty lub firmy kurierskiej.

W takim przypadku należy zaadresować przesyłkę wg poniższego wzoru:

__Imię Nazwisko wychowanka
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
Internat
Ul. Botaniczna 74
65-392 Zielona Góra
__

Listonosz lub kurier dostarczy przesyłkę do pokoju wychowawców lub do Sekretariatu Szkoły, skąd odbierze je wychowawca Internatu i przekaże adresatowi.