Jeśli jest taka potrzeba, istnieje możliwość przesłania mieszkańcowi internatu pieniędzy za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W takim przypadku należy nadać pieniądze na poczcie przekazem pocztowym, adresując go na poniższe dane:

Imię Nazwisko wychowanka
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
Internat
Ul. Botaniczna 58
65-392 Zielona Góra
Koniecznie podając imię i nazwisko adresata!!!

Listonosz dostarczy pieniądze do Sekretariatu Szkoły, stamtąd odbierze je wychowawca Internatu i przekaże adresatowi.
Pieniądze powinny dotrzeć do adresata do trzeciego dnia od nadania.